image1 image2 image3 image4

O nás

Šachové sdružení Sokrates 2001 bylo založeno v září 1999. Jeho činnost je zaměřena na popularizaci a rozvoj královské hry se zvláštním zaměřením na mládež, na ženy a seniory; na připomínku významných osobností našeho a světového šachu

Navazuje na působení Nadace Věry Menčíkové v letech 1991-1998, kdy byla nadace mimo jiné iniciátorkou nové soutěže FIDE – prvních tří mistrovství Evropy juniorek a vyhlášení roku Věra Menšíkové na kongresu FIDE v Brazílii v roce 1994. Ve své činnosti se opřelo o jeden z nejstarších pražských šachových klubů na Smíchově.


Zcela výjimečnou osobností nepochybně byla Věra Menčíková (1906-1944), první a sedminásobná mistryně světa žen, a dále Salo Flohr (1908-1983), nejúspěšnější reprezentant Československa v meziválečném období a kandidát boje o světový trůn s Aljechinem. Těmto osobnostem sdružení věnuje vzpomínky a organizuje sportovně společenské události u příležitosti jejich životních jubileí.


Z řady uskutečněných akcí šachovým sdružením Sokrates 2001 uveďme zejména simultánky a besedy s účastníky mistrovství světa a Evropy mládeže, spoluúčast na veliké simultánce pro mládež s bývalým mistrem světa A. Karpovem, vzpomínkový večer k 95. výročí narození Věry Menčíkové provázený bleskovým turnajem (obě akce přenášela ČTV) apod..
Nejvýznamnější  společensko šachovou událostí šachového sdružení Sokrates 2001 je udílení „Cen Salo Flohra“ (nejvýznamnější československý šachový reprezentant 30. let a oficiální kandidát FIDE v boji o šachový trůn s A. Aljechinem v roce 1939) zasloužilým osobnostem čs. šachu. Od svého založení udělilo šachové sdružení SOKRATES 2001 ceny a medaile Salo Flohra 98 osobám a organizacím, které se významně zasloužily o propagaci a rozvoj šachu v České republice a na Slovensku. Slavnostní příležitosti byly provázeny šachovými turnaji a simultánkami, koncerty klasické hudby za účasti umělců Národního divadla, jakož i zahraničních umělců a hostů z Japonska a Itálie.
Těší nás, že se podílíme na Znojemském šachovém festivale, jehož součástí je i tradiční turnaj Znojemské královny pořádaného jako mistrovství ČR dívek a žen v rapid šachu. Festival byl zařazen například do cyklu připomínek 105. výročí narození Věry Menčíkové, ke kterému sdružení SOKRATES vyzvalo šachové instituce, funkcionáře i média na konci roku 2011.

2018  Sokrates2001  globbers joomla templates