Sporťáček

V sobotu dne 6. září 2014 se v Praze v areálu Hamr – Bráník konala prezentace zájmových sportů pro děti Sporťáček, která bude pokračovat letos také například v Plzni a v Ostravě.

     Předseda Šachového klubu Smíchov, Vladislav Pivoňka, který je rovněž členem výkonného výboru o.s. Sokrates 2001, zde spolu se zástupci ŠK Smíchov, včetně mladých šachistů, prezentoval šachovou hru na stanovišti č. 24, jednom ze 191 stanovišť sportovních klubů. Na jejich stanovišti bylo umístěno také logo občanského sdružení Sokrates 2001, jehož náplní je rozvoj a propagace šachové hry a které intenzivně spolupracuje se ŠK Smíchov. Vladislav Pivoňka v průběhu akce poskytl rozhovor o této spolupráci pro televizní vysílání.

     Zdařilou prezentaci navštívili spolu s dětmi i dospělí, účast zde byla několik tisíc Pražanů i mimopražských zájemců o sport pro děti. Děti a jejich rodiče na místě získali informace o různých sportech a v případě zájmu se  přihlásili do příslušných sportovních klubů. Z hlediska šachové hry lze akci považovat i za podporu mezigenerační spolupráce, protože v šachových klubech se pravidelně setkává mládež s dospělými včetně seniorů.

     V tomto duchu bude v sobotu dne 8. listopadu 2014 uspořádán v zasedací síni  zastupitelstva Městské části Prahy 5, pod záštitou starosty, Turnaj všech generací v šachu. Pořadateli budou ŠK Smíchov a o.s. Sokrates 2001.

2018  Sokrates2001  globbers joomla templates